I årets upplaga av Swedish Economic Forum Report beskrivs hur Sverige positionerar sig i den globala konkurrensen. Nya teknologier, protektionism och inte minst den pågående pandemin innebär omvärldsförändringar som Sverige måste förhålla sig till. I kapitlet Konkurrenskraft och globala värdekedjor – översikt, framtidsspaning och policy för Sverige beskriver författarna Martin Andersson och Enrico Deiaco hur svensk ekonomi påverkas av hur de globala värdekedjorna ser ut och hur de håller på att förändras.

 

Medverkade gjorde:

Martin Andersson
forskare Entreprenörskapsforum och professor Blekinge tekniska högskola
Enrico Deiaco
forskningsledare Entreprenörskapsforum (moderator)
Pär Hansson
analytiker Tillväxtanalys
Susanna Zeko
vd ICC Sverige