Hur ska vi stärka Sveriges konkurrenskraft inom miljöområdet? Behöver vi nya affärsmodeller för att främja internationalisering av miljöteknik? Det var frågor som diskuterades på ett seminarium den 18 juni.

Läs referatet »