Brysselseminarium tillsammans med Tillväxtanalys och Tillväxtverket

Medverkande: Christian Danielsson, EU-ambassadör, Lennart Hjalmarsson, professor, Göteborgs universitet, Lars Oxelheim, ordf. Svenska Nätverket för Europaforskning i Ekonomi, Thomas Persson, professor, Uppsala universitet, Susanne S:t Clair Renard, professor, Gotlands högskola, Maria Strömvik, docent, Lunds universitet, Daniel Tarschys, professor, Stockholms universitet, and Yves Zenou, Professor, Stockholms universitet.

Läs referatet »