Anna Dyhre (moderator), Johanna Adami, Johan Eklund, Johan Dennelind, Darja Isaksson och Johannes Hylander (moderator).

 

Miljöer för samverkan som gör skillnad var temat för den samtalsstudio som Entreprenörskapsforums vd Johan Eklund, även professor BTH och JIBS medverkade i tillsammans med Johanna Adami, rektor Sophiahemmet, Johan Dennelind, vd Telia och Darja Isaksson, gd Vinnova.

Vi vet väldigt lite om vad och vilka modeller för samverkan som fungerar och inte. Vi har bara en abstrakt förståelse för vilka mekanismer som spelar roll, sa Johan Eklund. Regelverk är viktiga, vad händer när de mest kompetenta inte vill sitta i styrelser pga. regler om företrädaransvar?

 

Johan Dennelind betonade att det är viktigt att människor trivs och har gemensamma mål och värderingar.

För oss är samarbete absolut viktigast, och vi går från ego-system till eko-system. Det är avgörande för samhället framåt, sa Dennelind.

 

Darja Isaksson sa att platsen spelar stor roll, den fysiska närheten är viktig.

Amerikanska MIT är duktiga för att de inte kastar bollar över plank mellan akademi och näringsliv. De har istället direkta samarbeten och entreprenörskap på alla nivåer, sa Isaksson.

 

Ministern för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans fanns på plats och lyssnade till panelen. Vad hade panelisterna för medskick till ministern?

Johan Dennelind tryckte på insikten om att vi måste accelerera i den globala konkurrensen och samverka på alla plan. Johanna Adami ville se mer samverkan mellan regeringskansliets departement. Darja Isaksson efterfrågade en forskningsproposition som utgår ifrån att våra barn ska överleva på denna planet. Johan Eklund avrundade med att önska ministerns syn på STRUT-utredningen och om hur den kommer att förbättra kompetensutveckling, missmatchen mellan studier och arbetsmarknad samt höja kvaliteten på våra högskoleutbildningar.

Matilda Ernkrans

 

Matilda Ernkrans inledde sin kommentar med att säga att samverkan är helt avgörande för vår utveckling och de stora utmaningar vad gäller klimat, kompetens och utbildning som vi står inför. Ingen sektor kan själv stå för alla lösningar: Vi måste samverka mycket mer.

Ernkrans sa att lärosätena har en avgörande roll i att möta samhällsutmaningar och att det livslånga lärandet är av än större betydelse i framtiden. Vi har precis tillsatt en utredning om validering i högskolan för tillgodoräknande och livslångt lärande.

Gapet mellan utbud och efterfrågan kan vi komma åt via ökad samverkan. Lärosäten tillsammans med näringsliv måste gemensamt definiera vilka kompetenser som behövs. I en allt mer komplex värld är det ingen sektor som själv kan lösa kompetensförsörjningen, sa Matilda Ernkrans.

Matilda Ernkrans berättade att regeringen har tagit beslut att fortsätta AI-satsningen på universiteten. Här gäller det att stärka både forskning, utbildning och näringslivets roller i att utveckla kompetensen: Det är den transformativa kraften som tar oss in i framtiden, avrundade hon.

 

Läs mer om HSS2019 på Örebro universitets webbplats