Regelkrångel, minskad red tape och smart reglering. Frågan om minskad regelbörda har funnits på den politiska dagordningen länge. Ändå har få ansatser gjorts för att förändra ramverket. Hur kan regelgivningen utvecklas både rättssäkert och samhällsekonomiskt effektivt?

Välkommen på lunchlansering av rapporten Hur får vi bättre regleringar? – Rekommendationer för samhällsekonomiskt bättre regelgivning författad av Johan Eklund, Sydsvenska industri- och handelskammaren och Lars Pettersson, Jönköping International Business School.

Bland annat diskuteras:

  • Vilken funktion bör Regelrådet ha och hur bör mandatet utformas?
  • Hur får vi bättre uppföljning och utvärdering av regler?
  • Kan regler utan önskvärd funktion avskaffas?
  • Hur står sig Sverige jämfört med internationell best practice och hur kan regelgivning utformas på ett konkurrenskraftigt sätt?