Den 27 augusti lanserades en ny PS från Entreprenörskapsforum Entreprenörskapsutbildning – från ABC till PhD. Medverkande: PS-författarna Martin Lackéus, doktorand Chalmers och Kåre Moberg, doktorand Copenhagen Business School samt Bengt Johannisson, professor Linnéuniversitetet, Cecilia Nykvist, VD Ung Företagsamhet och Ragnar Åsbrink, undervisningsråd Skolverket.

Läs referatet »