Torsdagen den 27 oktober anordnade Entreprenörskapsforum ett seminarium med anledning av den nya rapporten ”Den svaga länken? Inkubatorernas roll i det svenska innovationssystemet” författad av Olof Ejermo, docent Lunds universitet.