Sverige har få naturgivna komparativa fördelar för livsmedelsproduktion. Konkurrenskraft i livsmedelsproduktionen handlar därför i hög grad om förmågan att utnyttja kunskapsförsprång och forskningsframsteg för att hävda sig på en global marknad. Och här borde förutsättningarna vara goda eftersom Sverige år 2021 placerade sig på andra plats bland 132 länder i världen i den globala innovationsrankingen Global Innovation Index.

Dessvärre visar internationella rankingar att svensk livsmedelssektor släpar efter övriga näringslivet. Innovationspolitiken och innovationsstödssystemen som riktas mot livsmedelssektorns aktörer måste därför stärkas och utvecklas.

I vår senaste rapport Innovation för en livsmedelsproduktion i världsklass beskriver författaren Sara Johansson, Jönköpings Internationella handelshögskola, utvecklingen inom Foodtech och innovationskraften i svensk livsmedelssektor. Hon presenterar också policyrekommendationer kring hur innovationskraften i svensk livsmedelsproduktion kan stärkas.

Under webbinariet diskuterar vi bland annat:

– Vad krävs för att underlätta för innovation och entreprenörskap inom Foodtech, vad kan och bör politiken göra?
– Är förutsättningar för innovation annorlunda i livsmedelssektorn?
– Hur ser marknaden ut gällande sysselsättning, investeringar och möjligheter till internationalisering för företag inom livsmedelssektorn?
– Hur gör vi innovativa livsmedel till en exportsuccé?

Medverkande:

Carl Eckerdal
chefekonom Livsmedelsföretagen
Marie Gidlund
verksamhetsledare på Sweden Food Arena
Sara Johansson
Jönköpings Internationella handelshögskola
Kristina Yngwe
ordf. Miljö- och jordbruksutskottet (C)
Nils Österström
VD och medgrundare Tebrito AB
Anders Broström
VD Entreprenörskapsforum (moderator)