Entreprenörskapsforum och SCB bjöd för tredje gången in till höstkonferens: Innovation för framtida tillväxt den 1-2 oktober 2014. Konferensen på Barkarby Gård tog upp de senaste rönen inom forskning om företagande och entreprenörskap, med särskild inriktning på innovation ur olika perspektiv, bl a statligt, industrihistoriskt, evidensbaserat och ett framtida välfärdsperspektiv.

Läs referatet »