Entreprenörskapsforums vice VD Ulrika Stuart Hamilton medverkade i en workshop under Västra Götalandsregionens konferens ”Vision Västra Götaland – Det goda livet”. Workshopen gick under temat Innovation för Västra Götaland – har vi vad som krävs?