Akademiskt seminarium med den amerikanske professorn David Audretsch.

Läs referatet