Den 10 april arrangerades ett frukostseminarium och lansering av rapporten Innovation utan entreprenörskap? Projektet initierades av Entreprenörskapsforum under hösten 2014 med syftet att ur ett tillväxtperspektiv utforska entreprenörens roll i innovationskedjan, med särskilt fokus på policyfrågor och företagsklimat.

Läs referatet