Sverige har ett betydande ekonomiskt utanförskap. För hälften av de utrikes födda tar det 12–13 år att nå en låg självförsörjningsgrad. Välkommen till ett webbinarium där vi diskuterar ett integrationspolitiskt reformprogram som prioriterar självförsörjning, lättare att anställa och lätt att göra rätt som soloföretagare.

I projektet Integration Sveriges slutrapport Vägar till självförsörjning diskuteras ett sammanhängande integrationspolitiskt reformprogram som inkluderar 27 policyförslag fördelade över fem huvudsakliga frågeområden. Det handlar om insatser inom alltifrån arbetsmarknads-, utbildnings-, bostads- och näringspolitik till ideell sektor.

Om seminariet på Almedalen Play.

På webbinariet medverkar:

Jonny Cato migrationspolitisk talesperson och riksdagsledamot Centerpartiet Enrico Deiaco
forskningsledare Entreprenörskapsforum
Hans Eklind
migrationspolitisk talesperson och riksdagsledamot Kristdemokraterna
Nilla Helgesson
vd Skyddsvärnet
Pernilla Norlin
vice vd och kommunikationschef (moderator)