Den ekonomiska integrationen av utrikes födda har till stora delar havererat. Idag saknar, lågt räknat, 600 000 utrikes födda i arbetsför ålder (20–64) självförsörjning. De samhällsekonomiska kostnaderna är ansenliga och prognostiseras växa under kommande årtionden. Hur bör ett reformprogram som bryter utanförskapet i Sverige och leder till bättre integration av utrikes födda se ut?

 

Den 4 december webblanseras slutrapporten i projektet ”Integration Sverige” där författarna presenterar ett sammanhängande reformprogram som inkluderar en rad insatser inom flera politikområden: alltifrån närings-, utbildnings- och arbetsmarknadspolitik till den ideella sektorn.

 

På seminariet diskuteras:

  • Vilka är de huvudsakliga problemen som hindrar framgångsrik ekonomisk självförsörjning i Sverige?
  • Vilka effekter har reformer och insatser som riktats mot att få fler utrikes födda i arbete haft?
  • Vilka ekonomisk-politiska reformer krävs för en ökad ekonomisk integration av utrikes födda?

 

Medverkar gör:

Lars Backsell
grundare Recipharm och ordförande Entreprenörskapsforum
Enrico Deiaco
forskningsledare Entreprenörskapsforum
Johan Eklund
vd Entreprenörskapsforum och professor BTH och JIBS
Boel Godner
kommunstyrelsens ordförande Södertälje kommun (S)
Ulf Kristersson
partiledare Moderaterna
Bi Puranen
generalsekreterare World Values Survey, docent Institutet för framtidsstudier
Pernilla Norlin
vice vd och kommunikationschef Entreprenörskapsforum (moderator)

Fler medverkande tillkommer.

 

Integration Sverige är ett projekt som initierats för att skapa ett samlat underlag för att dels bättre förstå problematiken kopplad till ekonomiskt utanförskap, dels kunna leverera forskningsgrundade policyförslag på området. Projektets syfte är att studera hur utanförskapet i Sverige kan brytas och leda till bättre ekonomisk integration. Läs mer och ta del av projektets tidigare lanserade rapporter.

När? Fredagen den 4 december kl. 12.00-13.30
Var? Webbinarium via Zoom
Hur? Via anmälningslänk