Entreprenörskapsforum och dess unga forskarforum arrangerade ett interaktivt seminarium 14 juni om lärandet i entreprenörskap.

Läs referatet »