Onsdagen den 17 juni arrangerade Entreprenörskapsforum och Tillväxtanalys ett seminarium där det diskuterades om Sverige bör reformera konkurs- och insolvensreglerna i syfte att förbättra förutsättningarna för entreprenörskap. Medverkade gjorde bland andra Robert Eberhart, professor vid Santa Clara University och Stanford University.

Läs referatet