Den 14 juni anordnar Entreprenörskapsforum och Tillväxtanalys ett seminarium om reformer av den kinesiska ekonomin. Professor Mao Yushi, grundare av det fristående kinesiska forskningsinstitutet Unirule Institue of Economics håller ett keynote-anförande på temat ”Basic Feature of Chinese Economy”. Dessutom presenteras aktuell forskning om förändringar i den kinesiska ekonomin, statligt ägda företag och CSR.

Läs referat