Södra Kungstornet, Kungsgatan 33, Stockholm

Medverkande: Christian Ketels, fil. dr. Harvard Business School och professor Michael E. Porters närmaste medarbetare, och Pontus Braunerhjelm, VD, Entreprenörskapsforum och professor KTH.

Läs referatet »