Tisdagen den 12 november arrangerar Entreprenörskapsforum och Kvalitetsmässan ett seminarium på Kvalitetsmässan i Göteborg.

Städer och regioner har ökat i betydelse de senaste decennierna. Det är städer som kan erbjuda den mångfald av kunskapsintensiv arbetskraft, internationella kontaktytor, transportnät och stödtjänster som moderna företag och verksamheter efterfrågar. Därför behöver frågor om konkurrens- och attraktionskraft lyftas ur ett regionalt perspektiv.

Skillnaderna mellan regioner inom ett land kan vara stora med avseende på utbildningsnivåer, näringslivsstruktur och tillväxt. Men betyder urbanisering att endast storstäderna växer och att de gör det på mindre orters bekostnad? Vad kan regioner göra för att öka sin attraktionskraft och förbättra förutsättningarna för tillväxt?

Medverkande:

Martin Andersson
professor BTH, Lunds universitet samt forskare Entreprenörskapsforum
Johan Trouvé
vd Västsvenska Industri- och Handelskammaren
Katrien Vanhaverbeke
chef för lokal och regional utveckling SKL
Pernilla Norlin
vice vd och kommunikationschef Entreprenörskapsforum (moderator)