Har män och kvinnor olika attityder och incitament att starta företag? Driver män och kvinnor olika sorters företag? Det diskuterades på Entreprenörskapsforums och SCBs frukostseminarium om kvinnors företagande i Örebro den 8 mars.