Den 2 december lanserades Näringspolitiskt forum – Entreprenörskapsforums nya mötesplats som ämnar sätta fokus på förutsättningar för det svenska näringslivets utveckling och en långsiktigt uthållig tillväxt.

Läs referatet »