Den 21 mars arrangerades en heldagskonferens om globaliseringens  främsta utmaningar ur ett svenskt perspektiv. Samtliga rapportförfattare som bidragit till Globaliseringsforums rapportserie medverkade liksom personer som Leif Johansson, styrelseordförande Ericsson, Magnus Nilsson, co-founder och CFO, iZettle och Maria Ludvigsson, ledarskribent Svenska Dagbladet.

Läs referatet »