Medverkade gjorde: Åke Edlund, tekn dr KTH, Per Adolfsson, vd Microsoft Sverige,Loth Hammar, huvudsekreterare Digitaliseringskommissionen Näringsdepartementet, Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen, Björn Junge, vd Brevo och  Johan Eklund, forskningsledare Entreprenörskapsforum (moderator).

Ladda ner rapporten