Entreprenörskapsforum och KTH bjöd in till seminarium med professor Robert J. Shiller som, tillsammans med professorerna Eugene F. Fama och Lars Peter Hansen, tilldelas 2013 års ekonomipris till minne av Alfred Nobel för deras ”empiriska studier av tillgångspriser”.

Läs referatet »