Entreprenörskapsforum och Företagarna i Almedalen

Medverkande: Pontus Braunerhjelm, VD Entreprenörskapsforum och professor KTH, Henrik Bäckström, förbundsdirektör Bemanningsföretagen, Lars Jagrén, chefekonom Företagarna, Christina Linderholm, tf VD Företagarna, Ulrika Stuart Hamilton, vice VD Entreprenörskapsforum (moderator), Tomas Tobé, ordförande arbetsmarknadsutskottet (M), Tommy Waidelich, ekonomiskpolitisk talesperson (S), och Karl Wennberg, ek dr Handelshögskolan och Ratio.

Läs referatet »