Med anledning av regeringens budgetproposition bjöd Filantropiskt forum in till frukostseminarium.

Läs referatet