Entreprenörskapsforum och Sydsvenska Handelskammaren bjöd gemensamt in till presentation av boken ”Öresundsregionen – den kreativa metropolen” (Dialogos) den 12 februari. Boken bygger på material från 20 forskare och analyserar Öresundsregionens utveckling efter brons tillkomst och dess framtida potential.

Läs referatet »