Den 22 mars diskuterades utmaningar och villkor som gäller för äldre på arbetsmarknaden eller som egenföretagare på lunchseminariet Passé vid 43? Äldres entreprenörskap, underrepresentation och ålderism. Carin Holmquist, professor emerita Handelshögskolan i Stockholm och Elisabeth Sundin, professor emerita Linköpings universitet, presenterade en policysammanfattning om äldres företagande. Mimmi Rönnqvist, ordförande Saco studentråd och Lennart Hedström, vd trygghetsrådet kommenterade.

Posted by Entreprenörskapsforum on Friday, 22 March 2019

Med stöd i forskning som visar att personer över 55 år utgör 44 procent av de som äger och driver företag tycker vi på Entreprenörskapsforum att det är värt att lyfta hur vi främjar denna starka företagargrupp, inledde moderator Pernilla Norlin, vice vd och kommunikationschef Entreprenörskapsforum.

För några år sedan släppte IFAU en rapport där 43 angavs som ett gränsvärde då det blir allt svårare att få komma på intervju.

Pernilla Norlin

 

Elisabeth Sundin, pekade på att begreppet äldre har många negativa associationer. Men egentligen är ju ett stort antal äldre faktiskt ett tecken på att samhället har lyckats väldigt bra. Vidare beskrev hon att Sverige inte har så många missnöjdhetsföretagare men att dessa återfinns i högre grad bland äldre.

Tvångspensionering för att många startar eget, t.ex. som konsulter inom det fält man tidigare arbetade. En del byter helt bana. Vad gäller dessa företagare är åldern både en anledning och en förutsättning. Helt klart är att pensionärer är en resursstark grupp som har tid, råd och kunskaper.

Elisabeth Sundin

 

Carin Holmquist, instämde i att äldre ofta ses som ett problem och ofta lämnar arbetslivet på grund av åldersdiskriminering. De har tidigare klumpats ihop i statistiken men det är viktigt att titta på denna grupp som ökar i storlek.

Bland operativa företagsledare är äldre överrepresenterade. Entreprenörskapet bärs till stor del av människor som är äldre. Sverige borde frångå den alltför standardiserade företagarpolitiken och satsa mer på specialdesignade åtgärder.

Carin Holmqvist

 

Mimmi Rönnqvist lyfte frågan om mentorskap. Unga vill väldigt gärna ta del av den gyllene erfarenhet de äldre besitter.

Långsiktiga mentorskap som löper i båda riktningar tror jag på. Äldre kan ge insikter och erfarenhet som unga saknar och unga kan ge nya perspektiv till äldre.

Mimmi Rönnqvist och Lennart Hedström

 

Lennart Hedström,  välkomnade diskussionen om ålder och framhöll vikten av att nyansera begreppet.

Vi har själva definierat ålder på ett väldigt snävt sätt. Prata hellre om nivåer, så att en person, istället för att åldras, stiger en nivå.

Mimmi Rönnqvist och Lennart Hedström