Den 6 februari bjöd Entreprenörskapsforum in till en frukostlansering av rapporten Patentboxar som ett indirekt FoU-stöd, författad av Roger Svensson, docent Institutet för Näringslivsforskning (IFN).

Läs referatet