Årets Global Award for Entrepreneurship Research delades ut den 3 december vid en ceremoni på Musikaliska Akademien i Stockholm. Årets pristagare professor Shaker Zahra närvarade tillsammans med inbjudna gäster.

Läs referatet »