Olav Sorenson, professor Yale School of Managenment, mottog årets Global Award for Entrepreneurship Research vid en prisceremoni på Grand Hôtel I Stockholm 14 maj. Priset som består av 100 000 euro delades ut av Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Ta del av webbutsändningen av prisföreläsningen

Ta del av IFN:s podcast med Olav Sorenson

Helene Hellmark Knutsson

Helene Hellmark Knutsson sa att hon är stolt över att Sverige är ett kunskapssamhälle och att regeringen ska fortsätta att investera i kunskap och innovation.

-Innovationer är nödvändiga för att lösa framtidens samhälls- och miljöfrågor, sa Hellmark Knutsson i samband med uppmärksammandet av årets pristagare.

Olav Sorenson får priset för att ha ökat förståelsen för hur entreprenörskap kopplas till sociala nätverk och till den ekonomisk-geografiska miljön där entreprenören verkar. Hans forskning understryker betydelsen av sociala nätverk. Pengar, idéer, information, influenser och kunskap är inte fritt tillgängliga för alla individer och organisationer, utan förmedlas via sociala nätverk. Nätverk som ofta är lokalt anknutna. Detta innebär att framgångsrikt entreprenörskap ofta sker i geografiska kluster inom sociala nätverk mellan entreprenörer, riskkapitalister och andra aktörer. Olav Sorenson och Helene Hellmark Knutsson

-Ingen börjar forska för att vinna ett sådant här pris, men det uppmuntrar forskare och skapar uppmärksamhet för forskningsområdet, sa Sorenson när han mottog priset.

I sin efterföljande föreläsning fokuserade Sorenson på sociala nätverks betydelse för entreprenörens möjligheter att lyckas. Hans intresse för entreprenörskap väcktes under studieåren på Stanford University i mitten på 90-talet under IT-boomens guldålder. Han insåg att sociala nätverk är viktiga för entreprenörskap på flera sätt. Dels för att bedöma sin egen lämplighet och potential som entreprenör, dels som en väg att skaffa de nödvändiga resurserna och slutligen för att skapa förutsättningar för det liv man vill leva med vänner, familj och bekvämligheter i sin omgivning.

Att ha entreprenörer i sin nära omgivning ökar chansen betydligt för att du själv blir en entreprenör, menar Sorenson. Dels finns förebilder, dels minskar pressen från omgivningen. Olav Sorenson

-Ju fler man känner som redan är entreprenörer desto lägre blir de sociala kostnaderna. Vad andra anser om mig spelar mindre roll, sa han.

Möjligheten till anskaffande av kapital och resurser fungerar också enligt en närhetsprincip. Om en investerare har personlig kännedom om en entreprenör är sannolikheten större att de finansierar en idé.

-Riskkapitalfinansiering är en lokal verksamhet. Riskkapitalister tenderar att i högre grad finansiera företag i sin direkta geografiska närhet, sa Sorenson.

I sina studier upptäckte Sorenson att entreprenörer i många fall inte enbart baserar sina beslut på rent ekonomiskt rationella slutsatser. Sociala kontakter har en stor betydelse för var vi bosätter oss och väljer att starta och driva företag. Kanske till och med mer än ekonomiska överväganden.

-Entreprenörer tenderar att lyckas bättre när de startar företag i sin närhet. Där de bott länge och känner sig hemma, sa han.

 

Det knyter sociala nätverk till geografi och till klusterbildningar. Sorenson pekade på skoindustrin i USA som exempel. Skoindustrin är lokaliserad på i princip samma ställen idag som för 70 år sedan. Men det är nya företag idag. Samma utveckling kan ses i biotech-industrin på USA:s västkust.

Det är en policymakers dröm att genom insatser bygga kluster, men Sorenson höjde ett varnande finger för att försöka efterlikna Silicon valley och liknande områden.Olav Sorenson

-Det finns en risk med det, att vara alltför centrerad kring en enda industri. Detroit var centrum för bildindustrin i USA i många år. När bilindustrin sedan sjönk så drog den också ned hela staden, sa Sorenson.

Helene Hellmark Knutsson menade ändå att Sverige med sina förutsättningar är i behov av klustereffekter.

-Vi behöver kluster. Vi är ett stort land med få människor. Frågar man svenska företag om den viktigaste faktorn om var en verksamhet ska lokaliseras så svarar de i närhet till studenter. Vi behöver en likvärdig skola över hela landet och vi behöver starka universitet, sa Hellmark Knutsson.

Karin Thorburn, Magnus Henrekson, Helene Hellmark Knutsson, Olav Sorenson, Johan Eklund

Magnus Henrekson, vd IFN, menade att det är mycket slump involverat i klusterbildning.

-Vi måste tänka på våra förutsättningar i Sverige. Vi kan inte ha ett universitet likt Stanford i varje liten stad i Sverige, sa han.

Karin Thorburn ställde frågan om crowdfunding är ett sätt att kringgå behovet av ett socialt nätverk i sin närhet.

-Även crowdfunding har visat sig vara beroende av sociala nätverk i uppstarten. Ofta är det de närmast som är de första investerarna och kan få det att lyfta, sa Sorenson.

På en avslutande fråga om det viktigaste policyområdet för framtiden menade Sorenson att det inte finns någon universallösning.

-Svårt! Det beror så mycket på omständigheterna i ett visst område, om det är brist på t.ex. kapital eller arbetskraft. Förutsättningar som ofta skiljer sig åt, sa Sorensson.

David R. Sjödin, Helene Hellmark Knutsson, Olav Sorenson, Karin Thorburn, Johan Eklund, Magnus Henrekson

Unga forskarpriset

Årets Unga forskarpris av Entreprenörskapsforum tilldelades David R Sjödin, ekon dr vid Luleå tekniska universitet, LTU. Han mottog priset på 150 000 kr under ceremonin på Grand Hôtel.

David R. Sjödin beskrivs som en mycket produktiv forskare med tydlig profil inriktad på entreprenörskap inom etablerade företag. Han disputerade 2013 vid Luleå tekniska universitet, LTU, med avhandlingen Managing Joint Development of Process Technologies: Empirical studies of interorganizational collaboration within the process industries. I avhandlingen satte han fokus på samverkan mellan processindustriföretag och deras utrustningsleverantörer och lyfte därmed en fråga av kritisk vikt för att stärka konkurrenskraften hos företag som LKAB, SSAB och Boliden. Sjödin är idag docent/biträdande professor inom entreprenörskap och innovation vid LTU. Helene Hellmark Knutsson, David R. Sjödin, Karin Thorburn

David R Sjödins fokuserar nu på digital industri – värdet av digitalisering av traditionell industri.

-Sverige har kommit en bra bit på vägen men vi behöver mer kunskap. Vi är lite långsamma, sa David R Sjödin.

-Entreprenörskap är nödvändigt för Sveriges utveckling. Men jag vill även lyfta intraprenörskapet. Människor som förändrar företag från insidan.

Unga forskarpriset delas ut årligen sedan 2003 och går till en forskare som har utmärkt sig genom sin forskning inom entreprenörskaps- och småföretagsområdet. Priset är på 150 000 kronor, prisets grundare är Entreprenörskapsforum och donator är Triton Advisers (Sweden) AB.