– Vad kan vi lära av det finska systemet?

Torsdagen den 5 november bjöd Entreprenörskapsforum in till frukostseminarium om finansiering av forskning och högre utbildning. Seminariet tog utgångspunkt i det finska systemet där staten under senare år stimulerar privata donationer till lärosätena genom motfinansiering och utökad avdragsrätt.

Läs referatet