Den 21 oktober samarrangerade Entreprenörskapsforum, Tillväxtanalys och svenska ambassaden i Washington DC ett seminarium om kopplingarna mellan arbetsmarknadsregleringar, humankapital och innovation i en globaliserad värld.

Läs referatet »