Entreprenörskapsforum, Kungsgatan 33 (seminariet arrangerades tillsammans med STING).

Medverkande: Sofia Avdeitchikova, forskare vid CIRCLE Lunds Universitet, Niss Jonas Carlsson, VD BrainGlass, Gustav Martinsson, forskare vid SIFR, KTH och CECIS, och Maria Nilsson, ansvarig STING Business Angels.22

Läs referatet »