Mittuniversitetet, Östersund

Medverkande: Björn Bjerke, professor, Baltic Business School vid Linnéuniversitetet i Kalmar.

Läs referatet »