Entreprenörskapsforum, Mittuniversitetet, Länsstyrelsen i Jämtlands Län, Länsstyrelsen i Västernorrlands Län och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden arrangerade en heldagskonferens om samhällsentreprenörskap.

Läs referatet »