Inom Entreprenörskapsforum bedrivs sedan en tid tillbaka projektet Combat Climate Change med syfte att presentera policyförslag som främjar utveckling, spridning och implementering av ny teknik samt betydelsen av ett entreprenörskap inriktat på en grön omställning. Den 14 juni bjuder Entreprenörskapsforum in till konferens där resultat från projektet presenteras och diskuteras.

På plats finns världsledande forskare som medverkar i projektet samt representanter från politik, akademi och näringsliv. Klimatförändringarna riskerar att leda till förändrade och försvårande livsvillkor i stora delar av världen samtidigt som effekten på den globala ekonomin kan bli omfattande. Ju längre vi väntar med att begränsa den globala uppvärmningen, desto svårare och kostsammare blir det att komma till rätta med problemen.

Utveckling av ny teknik, innovationer och teknikspridning spelar en avgörande roll för att bryta den negativa klimattrenden. Entreprenörskap, risktagande och utformning av incitamentsstrukturer på olika nivåer är en central del i denna process, såväl som statens roll för att främja ny teknik och spridning av risker.

Frågor som diskuteras är bland andra:

  • Hur kan framtagandet av ny teknik och innovation accelereras?
  • Vilka effekter ger klimatskatter på teknikutveckling, innovation och tillväxt?
  • Vilken roll spelar finansmarknaderna?
  • Vilken roll spelar entreprenörskapet och företagandet?
  • Vilka policyåtgärder krävs för att öka teknikspridning och implementering av ny teknik?
  • Vilka policyåtgärder krävs för att öka teknikutveckling och innovationer?

Ett detaljerat program presenteras inom kort.

De medverkande forskarna i projektet är::

Harriet Bulkeley, professor Durham University
Avraham Ebenstein, docent Hebrew University of Jerusalem
Caroline Flammer, professor Columbia University
Michael Grubb, professor University College London
Cameron Hepburn, professor University of Oxford
Michael A. Mehling, professor University of Strathclyde Law School och Deputy Director CEEPR (MIT)
Gilbert E. Metcalf, professor Tufts University och NBER
Katharine Ricke, docent University of California, San Diego
Kelly Sims Gallagher, professor The Fletcher School, Tufts University
Pontus Braunerhjelm, professor Entreprenörskapsforum och KTH

I programmet medverkar även nedanstående:

Svante Axelsson
nationell utredare för Fossilfritt Sverige
Anders Broström
vd Entreprenörskapsforum
Åsa Eriksson
riksdagsledamot (S)
Helena Gellerman
riksdagsledamot (L)
John Hassler
professor Stockholms universitet
Cecilia Hermansson
docent KTH och vice ordförande Klimatpolitiska rådet
Lina Håkansdotter
VP and Head of Public Affairs H2 Green Steel
Niklas Johansson
direktör Kommunikation och Klimat LKAB
Sigbritt Karlsson
rektor KTH
Helene Samuelsson
enhetschef Energiföretagen
Patrik Söderholm
professor Luleå Tekniska universitet
Elisabeth Thand Ringqvist
grundare och ordförande Vaccine Forward
Lorentz Tovatt
riksdagsledamot (MP)
Martin Ådahl
riksdagsledamot (C)
Maddy Savage
moderator

 

Forskningsprogrammet Combat Climate Change är finansierat av Marianne and Marcus Wallenbergs Stiftelse.