Den 25 maj mottog Saras D. Sarasvathy det världsledande priset inom entreprenörskapsforskning vid en ceremoni i Stockholm. I samband med det höll hon prisföreläsningen Questions Worth Asking for Futures Worth Making: An Effectual Approach. Professor Sarasvathy prisas för banbrytande forskning om entreprenöriellt beslutsfattande och den entreprenöriella processen.

Saras D. Sarasvathy, professor vid University of Virginia, har fundamentalt förändrat och gett nytt liv till samtalet inom entreprenörskapsforskning. Hennes arbete med entreprenörskapsmetoden effectuation understryker hur entreprenörer använder tillgängliga resurser, fokuserar på acceptabla förluster snarare än vinstmaximering, etablerar tillitsfulla partnerskap, samt ser oförutsedda händelser som möjligheter snarare än problem.
Bland annat diskuteras:

Global Award for Entrepreneurship Research belönar forskning som bidragit till att öka förståelsen för entreprenörskapets betydelse. Priset är med sin prissumma och sin globala ansats unikt i sitt slag. Priset består av statyn ”Guds Hand” av Carl Milles och en prissumma på 100 000 euro.

Prisets grundare är Entreprenörskapsforum, medgrundare är Institutet för Näringslivsforskning (IFN), medfinansiär är Vinnova. Donator är Lars Backsell.

För mer information om Global Award for Entrepreneurship Research, besök prisets webbplats, www.e-award.org.