Den 25 maj mottar Saras D. Sarasvathy det världsledande priset inom entreprenörskapsforskning vid en ceremoni i Stockholm. I samband med det håller hon en prisföreläsningen Questions Worth Asking for Futures Worth Making: An Effectual Approach. Professor Sarasvathy prisas för banbrytande forskning om entreprenöriellt beslutsfattande och den entreprenöriella processen. Välkommen att lyssna till en världsledande expert på entreprenörskap!

Saras D. Sarasvathy, professor vid University of Virginia, har fundamentalt förändrat och gett nytt liv till samtalet inom entreprenörskapsforskning. Hennes arbete med entreprenörskapsmetoden effectuation understryker hur entreprenörer använder tillgängliga resurser, fokuserar på acceptabla förluster snarare än vinstmaximering, etablerar tillitsfulla partnerskap, samt ser oförutsedda händelser som möjligheter snarare än problem.
Bland annat diskuteras:

Bland annat diskuteras:

• Hur kan vi lära och lära ut entreprenörskap?

• Vilka faktorer förenar framgångsrika entreprenörer?

• Hur kan vi stärka förutsättningarna för entreprenörskap genom utbildning och policy?

Medverkar gör:

Lars Backsell
grundare Recipharm och styrelseordförande Entreprenörskapsforum
Saeid Esmaeilzadeh
entreprenör och medgrundare Serendipity Group
Saras D. Sarasvathy
professor University of Virginia
Gunilla von Platen
entreprenör, investerare och filantrop
Anders Broström
vd Entreprenörskapsforum och docent KTH
Lars Persson
vice vd och professor Institutet för Näringslivsforskning (IFN)

 

Prisceremonin hålls på IVA, Grev Turegatan 16 i Stockholm den 25 maj klockan 16:00-17:30. Mer information om programmet kommer. Evenemanget hålls på engelska.


Global Award for Entrepreneurship Research belönar forskning som bidragit till att öka förståelsen för entreprenörskapets betydelse. Priset är med sin prissumma och sin globala ansats unikt i sitt slag. Priset består av statyn ”Guds Hand” av Carl Milles och en prissumma på 100 000 euro.

Prisets grundare är Entreprenörskapsforum, medgrundare är Institutet för Näringslivsforskning (IFN), medfinansiär är Vinnova. Donator är Lars Backsell.

För mer information om Global Award for Entrepreneurship Research, besök prisets webbplats, www.e-award.org.