Entreprenörskap är av yttersta vikt för en ekonomisk återhämtning vilket gör det än mer angeläget för beslutsfattare att ta noga avvägda beslut baserat på den senaste forskningen. Den 27 maj lanseras den nationella rapporten av världens mest omfattande studie av entreprenörskapets nivå, dess ambitioner och de attityder som omgärdar entreprenöriella aktiviteter – Global Entrepreneurship Monitor, GEM, under ett webbinarium.

I årets rapport görs en djupdykning i coronapandemins effekter på svensk ekonomi och entreprenörskap samt det policyrespons som sjösattes med anledning av pandemin. Vilka negativa effekter har covid-19-pandemin fått för Sverige och världen? Finns det lärdomar att dra av krisen för framtiden? Som vanligt visas även siffor på entreprenöriella ambitioner, det vill säga innovation, internationalisering och förväntad sysselsättningsutveckling, inklusive s.k. gasellföretag samt andelen kvinnor och män som driver företag.

Frågor som diskuteras under webbinariet:

  • I ljuset av krisen hur ser de svenska entreprenörernas tillväxtförväntningar ut?
  • Har covid-19-pandemin fört med sig nya möjligheter? Vilka?
  • Har Sverige drabbats av en konkursvåg? Vilken effekt kan det i så fall få på svensk ekonomi?
  • Vilka regioner excellerar och vilka tappar mark inom det svenska entreprenörskapet?

 

Medverkande:

Johan Eklund
vd Entreprenörskapsforum och professor BTH samt JIBS
Per Thulin
forskare Entreprenörskapsforum och ekon. dr. KTH
Gunilla Nordlöf
Gd Tillväxtverket
Pernilla Norlin
vvd Entreprenörskapsforum (moderator)