Den 27 maj lanserades den nationella rapporten av världens mest omfattande studie av entreprenörskapets nivå, dess ambitioner och de attityder som omgärdar entreprenöriella aktiviteter – Global Entrepreneurship Monitor (GEM).

Årets GEM-rapport visar att pandemin haft en negativ inverkan på unga företags möjligheter. Allt fler har svårt att nå ut på den internationella marknaden och såväl upplevda affärsmöjligheter som andelen informella investerare minskar kraftigt. Undersökningen visar att nyföretagandet drabbats hårdast av pandemin medan det etablerade företagandet står sig bättre.

– Att i grunden livskraftiga företag mottar stödåtgärder är nödvändigt: Företag ska inte långsiktigt överleva på stöd från skattebetalarna, men ska för den delen inte sättas i konkurs i onödan, säger Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum, professor BTH och JIBS samt redaktör för rapporten.

Risken ligger i att improduktiva företag tillåts gå på tomgång genom bidrag från statskassan, företag som genom så kallad kreativ förstörelse skulle ha ersatts av nya innovativa och högproduktiva uppstickare. GEM-undersökningen visar att Sverige ligger mycket lågt i såväl företagsstarter som företagsnedläggningar, vilket är en tydlig indikator på en relativt låg strukturomvandlingstakt. Mätt på detta sätt är det endast tre länder i undersökningen som uppvisar lägre hastighet på strukturomvandlingen, menade Eklund.

Medverkade gjorde:

Ibrahim Baylan
Näringsminister (S)
Johan Eklund
vd Entreprenörskapsforum och professor BTH samt JIBS
Bengt Hansson
Krögare och vd RK& I AB
Helena Lindahl
riksdagsledamot (C)
Gunilla Nordlöf
Gd Tillväxtverket
Carl Johan Renvall
Triton
Per Thulin
forskare Entreprenörskapsforum och ekon. dr. KTH
Pernilla Norlin
vvd Entreprenörskapsforum (moderator)