31 oktober hölls årets Swedish Schumpeter Lecture. Årets föreläsare var David Audretsch, Indiana University. Ämnet för dagen var kreativ förstörelse eller nedbrytande kreativitet.

Se webbutsändningen av seminariet

Audretsch inledde med att förklara hur kreativ förstörelse driver levnadsstandarden framåt när nya idéer slår ut gamla. Nya företag som startats av entreprenörer med innovativa idéer eldar på ekonomin genom nya processer och produkter som konkurrerar ut befintliga företag som börjat stagnera. Skapandet av nya entreprenöriella företag leder till förstörelsen av mindre innovativa företag. I den globala ekonomin brukar nedläggning av företag oftast härledas till global konkurrens.David Audretsch

Vidare kommenterade Audretsch den svenska paradoxen.

Sverige har toppat innovationsrankingar i FoU-satsningar, men det har inte fått något genomslag i produktivitet och tillväxt. Det behövs något mer – entreprenöriell kapacitet i ekonomin.

Den här kapaciteten måste också finnas hos de gamla företagen. De som värderar nya idéer högt och undviker förutfattade meningar kommer att utvecklas och överleva. Många företag, i de gamla industriklustren, som inte förstått nya idéer och affärsmodeller avvecklats. Vi befinner oss nu i den fjärde industriella revolutionen vilket innebära att nya modeller behövs.

Slutligen menade Audretsch att Joseph Schumpeters gamla modell med skapande förstörelse behöver uppdateras. I globaliseringens tidevarv är det inte längre endast entreprenörer med nya innovativa idéer som förgör gamla företag. Globalisering med medföljande internationell konkurrens ligger bakom många företagsnedläggningar. David Audretsch, Annika Lundius, Marie Wall

Annika Lundius, styrelseproffs i Industrivärden och SSAB, betonade att ett av Sveriges problem är att få företag att skala upp sin verksamhet. Sveriges stora företag är 50-100 år gamla. Var finns de nya storföretagen?

Även offentlig sektor behöver utsättas för kreativ förstörelse och vara mottaglig för nya innovationer och andra organisationsmodeller

Startupansvarig på Näringsdepartementet, Marie Wall, höll med om uppskalningsproblematiken men menade att Sverige är en förhållandevis liten marknad vilket kan hämma tillväxten.

Sverige måste arbeta med att locka internationella talanger så att exempelvis Stockholm kan fortsätta vara en av världens mest entreprenöriella städer.

Audretsch avslutade med att uttrycka en förhoppning om att den yngre generationen kommer revolutionera sättet att tänka gällande företagande och entreprenörskap.

Läs mer om Swedish Schumpeter Lectures