Den 31 oktober arrangerar Entreprenörskapsforum föreläsningen Swedish Schumpeter Lecture. I år är det David Audretsch, professor vid School of Public and Environmental Affairs (SPEA), Indiana University, som är föreläsare. Audretschs forskning fokuserar på sambandet mellan entreprenörskap, policy, innovation, tillväxt och global konkurrens. Läs mer om David Audretsch.

Årets ämne är: “Schumpeter in the Era of Globalization: Creative Destruction or Destructive Creation?”

Schumpeters stora insikt var att kreativ förstörelse förstärker innovation, tillväxt och ekonomisk utveckling. Nya företag som startats av entreprenörer med innovativa idéer eldar på ekonomin genom nya processer och produkter som konkurrerar ut de befintliga företag som har börjat stagnera. Skapandet av nya entreprenöriella företag leder till förstörelsen av mindre innovativa företag. I den globala ekonomin brukar nedläggning av företag oftast härledas till global konkurrens. Som en motvikt har entreprenörskap vuxit fram som en positiv, proaktiv respons på de möjligheter som globaliseringen bjuder på.

Medverkande (fler tillkommer):

David Audretsch
professor vid School of Public and Environmental Affairs (SPEA), Indiana University
Marie Wall
Startupansvarig Näringsdepartementet
Johan Eklund
vd Entreprenörskapsforum och professor BTH och JIBS

Swedish Schumpeter Lectures – Entreprenörskapsforums föreläsningsserie om entreprenören, entreprenörskapets funktion och roll för den ekonomiska utvecklingen. Varje år presenterar en internationellt erkänd forskare sitt arbete och välrenommerade svenska företrädare för akademi, näringsliv och politik ges möjlighet att kommentera forskningen. Joseph Schumpeter (1883-1950) identifierade entreprenören som den centrala drivkraften i en dynamisk ekonomi och var därmed den akademiker som tog in entreprenören i den ekonomiska analysen.