Den 12 juni bjöd Entreprenörskapsforum in till lanseringen av rapporten Born globals, författad av Torbjörn Halldin, ekonomie doktor från KTH och numera på Finansdepartementet.

Läs referatet