Ny rapport inom Uppdrag Välfärd lanserades. Medverkade gjorde rapportförfattarna Fredrik Bergström och Emanuel Welander samt Mikaela Valtersson, vice vd Kunskapsskolan, Lars Leijonborg, ordförande i Friskoleutredningen, Marika Lindgren Åsbrink, ekonomisk rådgivare, Socialdemokraterna och Björn Öckert, docent, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk forskning (IFAU).

Läs referatet