Den 4 mars är det slutseminarium för Uppdrag Välfärd – ett forskningsprogram som har drivits gemensamt av Entreprenörskapsforum, Fores och Leading Health Care för att initiera, genomföra och sprida resultaten kring frågor om hur framtidens välfärdstjänster ska utföras, organiseras, styras, och utvärderas.

Läs referatet >>