Den 11 mars arrangerade Ungt Forskarforum ett seminarium om småföretag, finansiering och hur den geografiska närheten till kapital spelar roll för tillkomsten av nya företag. Medverkade gjorde Mikaela Backman, JIBS, Tore Anstein Dobloug, Sparebanken Hedmark Norge, Lars Jagrén, Företagarna och Johanna Palmberg, Entreprenörskapsforum.

Läs referatet »