Småföretagsdagarna i Örebro genomfördes 3-4 februari.

Läs referatet