Torsdagen den 5 juni lanserades Uppdrag Välfärds sjunde rapport Sociala innovationer i välfärden – Förutsättningar för ett E-hälsokonto av Vivian Vimarlund, professor i informatik vid Handelshögskolan i Jönköping. Rapporten belyser ännu inte uppmärksammade aspekter som kräver att organisationer inom vård och omsorg anpassar sitt utvecklingsarbete.

Läs referatet »