Entreprenörskapsforums andra seminarium i serien Innovationspolitiskt ramverk 2.0 tar upp kunskapsomvandlande insatser.

Restaurang Kalori, Malmskillnadsgatan 50, Stockholm.

Medverkande: Johan Eklund, fil dr, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, CECIS och Ratio, Hans Peter Larsson, skatteexpert, PwC, Åsa Minoz, biträdande projektledare för regeringens arbete med innovationsstrategin, Sten Nyberg, chefsekonom Konkurrensverket, Roger Svensson, docent Institutet för Näringslivsforskning, och Ulrika Stuart Hamilton, vice VD Entreprenörskapsforum.

Läs referatet »