Urbaniseringens orsaker och konsekvenser debatteras flitigt. Kommer stora delar av Sverige att bli ”skräpytor” i framtiden? Vad innebär närheten till en stad för landsbygden? Kan landsbygden lära av staden och tvärtom? Vilka effekter får digitaliseringen? Hur kan entreprenörskapet utvecklas och vad krävs av politiken?

Entreprenörskapsforum bjuder tillsammans med Tillväxtverket och Östersunds kommun in till seminarium i Östersund för att diskutera dessa frågor.

Dagen börjar med kaffe och registrering från kl 10.00.
Konferensen går också att följa direkt via länk och går även att se efteråt.

Program:

 • Stad och land – konkurrens eller komplement?
  Martin Andersson, forskare Entreprenörskapsforum och professor BTH
 • Det ”rurbana” Norden träder fram
  Moa Tunström, forskare Nordregio
 • Hur arbetar en region med frågorna i praktiken? Ortstrukturer, tillväxtmotorer och funktionella samband i Gävleborg
  Olof Linde, strateg regional samhällsplanering Region Gävleborg
 • Hur arbetar en kommun med frågorna i praktiken?
  Stefan Wennerstrand, vd Ljusdals näringslivsbolag Närljus
 • Kopplingen mellan teori och praktik – hur kan den kunskap som finns appliceras i kommuner och regioners arbete framåt?
  Rundabordssamtal med samtliga medverkande

Martin Andersson
forskare Entreprenörskapsforum och professor BTH
Per Johansson
tillväxtchef Östersunds kommun
Therese Kärngård
kommunalråd Bergs kommun

Olof Linde
strateg regional samhällsplanering Region Gävleborg

Per Tryding

vice vd Sydsvenska Industri- och handelskammaren

Moa Tunström
forskare Nordregio

Peter Vomacka
verksamhetsledare Samling Näringsliv Jämtlands län

Stefan Wennerstrand
vd Ljusdals näringslivsbolag Närljus

Lars Wikström
avdelningschef Tillväxtverket

_

När? torsdag 8 november kl 10.30-15.00
Var? OSD, Krondikesvägen 93, Östersund