Den 30 september arrangerade VINNOVA och Entreprenörskapsforum en föreläsning i Stockholm med den världskända forskaren Mariana Mazzucato, professor i Science and Technology Policy vid University of Sussex, som argumenterade för behovet att utveckla nya sätt att förstå statens roll för innovation och ekonomisk tillväxt.

Läs referatet »