Uppstartsmöte för Näringspolitiskt forum – en fristående arena för företagandets roll i ekonomisk tillväxt och väståndsutveckling.

Endast för styrgruppens medlemmar